Prenájom lešenia Rekonštrukcia strechy šikmej Rekonštrukcia strechy plochej

Rekonštrukcia strechy šikmej

Rekonštrukcia šikmej strechy

Zatekanie strechy znehodnocuje budovu a pod takou strechou sa nikomu nebýva príjemne. Rekonštrukcia strechy spočíva v demontáži starej krytiny. Na krokvy montujeme podstrešnú fóliu, ktorá služi, ako záchytná izolácia v prípade orosenia krytiny. Ďalej montujeme kontralaty a latovanie, ktoré slúži na uchytenie strešnej krytiny. 

Túto činnosť nerealizujeme vlastnými pracovníkmi ale robíme v subdodávke s našim partnerom.

Kvalita našich materialov

Dodávame iba kvalitné rezivo, ošetrené strojovým protiplesňovým tlakovým nástrekom, žiadne 2. akosti. Dopravíme ho priamo na vašu stavbu. Nasledné tesárske práce sú realizované skúsenými pracovníkmi (4 montážne partie).

Vieme vo veľmi výhodnej cene zabezpečiť dodanie krytiny, klampiarske doplnky práce.  Nie je problém takisto s inštaláciou a následne revíziou bleskozvodov a iných strešných doplnkov.

V rámci západného slovenska vieme realizovaťvašu rekonštrukciu za pomoci subdodávateľov.