Prenájom lešenia Rekonštrukcia strechy šikmej Rekonštrukcia strechy plochej

Rekonštrukcia strechy plochej

Rekonštrukcia strechy plochej

Účelom rekonštrukcie plochej strechy je odstrániť zatekanie strechy. 

Rekonštrukcia strechy spočíva v príprave podkladu a následnom zhotovení novej izolácie strechy proti vode. Strechy izolujeme modifikovanými asfaltovými pásmi, PVC fóliami.

Súčasť rekonštrukcie

Súčasťou rekonštrukcie plochej strechy sú nové oplechovania na streche, nový bleskozvod s revíziou, rekonštrukcia komínov a vetrákov na streche.  

V prípade záujmu vykonáme sondu strešného plášťa za účelom zistenia tepelného odporu strechy a navrhneme optimálne riešenie pre dosiahnutie čo najväčších úspor zateplením. Vyhotovíme projektovú dokumentáciu, pomôžeme s vybavením úveru, stevebných povolení, ohlášok.

Ploché strechy 
Zateplenie a hydroizolácia plochej strechy do 200m² 200-600m² Nad 600m²
Hydroizolačná fólia Sikaplan/Bauder, geotextilia 400g/m2, parozábrana fólia Sarnavap/Typar hr.0,15mm, kotvenie EJOT, tmelenie Sikaflex 20,65 19,62 18,59
622,10 Sk 591,00 Sk 559,89 Sk
Hydroizolačná fólia Sikaplan/Bauder, geotextilia 400g/m2, polystirén EPS 100 zn Polyform 120mm , parozábrana fólia Sarnavap/Typar hr.0,15mm, kotvenie EJOT, tmelenie Sikaflex/EMFI 27,86 € 26,47 € 25,08 €
839,39 Sk 797,42 Sk 755,45 Sk
Hydroizolačná fólia Sikaplan/Bauder, geotextilia 400g/m2, polystirén XPS zn Fibran 2x50mm, parozábrana fólia Sarnavap/Typar hr.0,15mm, kotvenie EJOT, tmelenie Sikaflex/EMFI, oplechovanie atiky poplastovaným Al plechom, úprava atiky OSB doskov hr.15mm 41,25 € 39,19 € 35,48 €
1 242,70 Sk 1 180,56 Sk 1 068,72 Sk

V prípade rekonštrukcii šikmej strechý prejdite na nasledujúcu stránku.